.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / brzeski, pow. / Olszanka, gm.
Olszanka, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4962
Powierzchnia: 92.61 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3886
L. wyd. kart: 1869
48.10%
brak42.88%43.98%45.08%46.18%47.28%48.38%49.48%50.58%51.68%52.78% 
danych43.97%45.07%46.17%47.27%48.37%49.47%50.57%51.67%52.77%53.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Świetlica Wiejska w Pogorzeli132871171169453.54
2Świetlica Wiejska w Czeskiej Wsi125855855855144.36
3Świetlica Wiejska w Przylesiu84939839838546.88
4Krzyżowice Nr 73 - budynek byłej szkoły45120220219944.79
  Olszanka, gm. 3886 1869 1869 1829 48.10

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca