.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków / myślenicki, pow. / Tokarnia, gm.
Tokarnia, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 8310
Powierzchnia: 68.85 km2
Zaludnienie: 120 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 6034
L. wyd. kart: 3146
52.14%
brak44.35%45.63%46.91%48.19%49.47%50.75%52.03%53.31%54.59%55.87% 
danych45.62%46.90%48.18%49.46%50.74%52.02%53.30%54.58%55.86%57.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Krzczonowie169388588587052.27
2Szkoła Podstawowa w Skomielnej Czarnej124157757756746.49
3Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tokarni152787787786257.43
4Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tokarni73840240239254.47
5Szkoła Podstawowa w Więciórce32315315315047.37
6Szkoła Podstawowa w Bogdanówce51225225224849.22
  Tokarnia, gm. 6034 3146 3146 3089 52.14

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca