.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków / myślenicki, pow. / Sułkowice, gm.
Sułkowice, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 13964
Powierzchnia: 60.53 km2
Zaludnienie: 230 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 10513
L. wyd. kart: 4855
46.18%
brak44.35%45.63%46.91%48.19%49.47%50.75%52.03%53.31%54.59%55.87% 
danych45.62%46.90%48.18%49.46%50.74%52.02%53.30%54.58%55.86%57.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Ośrodek Kultury, Sułkowice ul. 1 Maja102048748748047.75
2Przedszkole Samorządowe Nr 2, Sułkowice ul. 1 Maja111955855854649.87
3Szkoła Podstawowa, Sułkowice, Rynek138966566564847.88
4Szkoła Podstawowa, Sułkowice, Rynek129455255254142.66
5Szkoła Podstawowa, Harbutowice135345445443633.56
6Przedszkole - stare, Rudnik, ul. Centralna119449949847941.79
7Remiza OSP, Rudnik ul. Centralna131168368366952.10
8Szkoła Podstawowa, Biertowice69433733733348.56
9Szkoła Podstawowa, Krzywaczka113962061960354.43
  Sułkowice, gm. 10513 4855 4853 4735 46.18

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca