.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków / myślenicki, pow. / Siepraw, gm.
Siepraw, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7847
Powierzchnia: 31.92 km2
Zaludnienie: 245 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 5949
L. wyd. kart: 3066
51.54%
brak44.35%45.63%46.91%48.19%49.47%50.75%52.03%53.31%54.59%55.87% 
danych45.62%46.90%48.18%49.46%50.74%52.02%53.30%54.58%55.86%57.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Sieprawiu204610811081105352.83
2Szkoła Podstawowa w Sieprawiu164089489488154.51
3Szkoła Podstawowa w Czechówce80439339338748.88
4Szkoła Podstawowa w Zakliczynie145969869867747.84
  Siepraw, gm. 5949 3066 3066 2998 51.54

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca