.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków / myślenicki, pow. / Pcim, gm.
Pcim, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 10460
Powierzchnia: 88.59 km2
Zaludnienie: 118 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 7753
L. wyd. kart: 4113
53.05%
brak44.35%45.63%46.91%48.19%49.47%50.75%52.03%53.31%54.59%55.87% 
danych45.62%46.90%48.18%49.46%50.74%52.02%53.30%54.58%55.86%57.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pcimiu136081681579660.00
2Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pcimiu139976176173454.40
3Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pcimiu96050450447652.50
4Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stróży99748148146448.24
5Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stróży126972172171956.82
6Szkoła Podstawowa w Trzebuni170379679678746.74
7Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu6534343252.31
  Pcim, gm. 7753 4113 4112 4008 53.05

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca