.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / trzebnicki, pow. ...
trzebnicki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 77813
Powierzchnia: 1025.55 km2
Zaludnienie: 75 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 43
L. obw. z których
spłynęły dane:
43
L. upr. do głos.: 61856
L. wyd. kart: 29990
48.48%
brak38.32%40.00%41.68%43.36%45.04%46.72%48.40%50.08%51.76%53.44% 
danych39.99%41.67%43.35%45.03%46.71%48.39%50.07%51.75%53.43%55.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
022001Oborniki Śląskie, gm.1441779337925778155.03
022002Prusice, gm.723927742773271038.32
022003Trzebnica, gm.1748488708858875350.73
022004Wisznia Mała, gm.663635783578352653.92
022005Zawonia, gm.425016821682166039.58
022006Żmigród, gm.1183051535138502743.56
  trzebnicki, pow. 61856 29990 29954 29457 48.48
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2623814825147931456956.50
2Wieś3561815165151611488842.58
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001812580348033789644.33
3od 10 001 do 20 0002624713086130631280849.86
4od 20 001 do 50 0001748488708858875350.73
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca