.
.
 
 
. .
Dokumenty / Wyjaśnienia PKW
.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych - komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów, zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
 
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
  Wzór oświadczenia lustracyjnego
  Załącznik do informacji PKW
  Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  Załącznik do informacji PKW
 
 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i do Senatu,zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
 
 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2007 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na posłów i senatorów
 
 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2007 r. w sprawie oświadczeń lustracyjnych
 (ZPOW-0621-26/07)
 
 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2007 r. w sprawie głosowania na podstawie dowowdu osobistego w obwodowach głosowania utworzonych za granicą
 
 Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2007 r. do Przewodniczących Rad Gmin i Rad Miejskich oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w sprawie ułatwienia udziału osób niepełnosprawnych w wyborach
 (ZPOW-503-34/07)
 
 INFORMACJA O WARUNKACH WAŻNOSCI ODDANEGO GŁOSU NA KARCIE DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca