.
.
 
 
. .
Dokumenty / Komunikaty PKW
.
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2007 r. o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2007 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
 (Monitor Polski Nr 59, poz. 688)
 
 Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
 (stan na 20 września 2007 r.)
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2007 r. o sposobie prowadzenia oraz zasadach finansowania kampanii wyborczej przez partie polityczne
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2007 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez partię polityczną kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
 
 Komunikat z konferencji PKW w dniu 19.10.2007 r. o godzinie 11.00 w siedzibie PKW
 
 Komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 21.10.2007r.o godzinie 12:10
 
 Komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 21.10.2007r.o godzinie 18:10
 
 Specjalny komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 21.10.2007r.o godzinie 20:05
 
 Specjalny komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2007 godzina 20:20
 
 Specjalny komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2007 godzina 21:00
 
 Specjalny komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2007 godzina 21:20
 
 Specjalny komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2007 godzina 22:50
 
 Komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2007 godzina 23:30
 
 Komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2007 godzina 02:10
 
 Komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2007 godzina 4:00
 
 Komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2007 godzina 6:50
 
 Komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2007 godzina 9:10
 
 Komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 22.10.2007r.o godzinie 13:10
 
 Komunikat z konferencji Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 23.10.2007r.o godzinie 24:00
 
 Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 23.10.2007r.o godzinie 16:45

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca