.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdynia / pucki, pow. / Hel, m.
Hel, m.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4051
Powierzchnia: 21.27 km2
Zaludnienie: 190 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3333
Liczba wydanych kart: 1901
Liczba wyjętych kart: 1900
Liczba ważnych kart: 1900
Liczba głosów ważnych: 1852
Liczba mandatów: 14
57.04%
brak49.62%51.02%52.42%53.82%55.22%56.62%58.02%59.42%60.82%62.22% 
danych51.01%52.41%53.81%55.21%56.61%58.01%59.41%60.81%62.21%63.62% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy211.13
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin231.24
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość36719.82
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP99253.56
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego794.27
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej211.13
20Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP34918.84
Σ   1852  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Miasta w Helu, ul. Wiejska 50175198598495956.25
2Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu, ul. Szkolna 1156590690688357.89
3115 Szpital Wojskowy z Przychodnią - SPZOZ w Helu, ul. Boczna 101710101058.82
  Hel, m. 3333 1901 1900 1852 57.04

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca