.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chrzanów / wadowicki, pow. / Tomice, gm.
Tomice, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7355
Powierzchnia: 41.73 km2
Zaludnienie: 176 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5533
Liczba wydanych kart: 2785
Liczba wyjętych kart: 2784
Liczba ważnych kart: 2784
Liczba głosów ważnych: 2695
Liczba mandatów: 8
50.33%
brak44.35%45.70%47.05%48.40%49.75%51.10%52.45%53.80%55.15%56.50% 
danych45.69%47.04%48.39%49.74%51.09%52.44%53.79%55.14%56.49%57.85% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy401.48
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin401.48
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość106939.67
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP86332.02
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego39314.58
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej471.74
20Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP2439.02
Σ   2695  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Witanowicach117956756755048.09
2Szkoła Podstawowa w Radoczy128365365362850.90
3Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach179797897795554.42
4Szkoła Podstawowa w Woźnikach127458758756246.08
  Tomice, gm. 5533 2785 2784 2695 50.33

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca