.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chrzanów / wadowicki, pow. / Spytkowice, gm.
Spytkowice, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 10047
Powierzchnia: 49.93 km2
Zaludnienie: 201 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 7584
Liczba wydanych kart: 3604
Liczba wyjętych kart: 3604
Liczba ważnych kart: 3604
Liczba głosów ważnych: 3487
Liczba mandatów: 8
47.52%
brak44.35%45.70%47.05%48.40%49.75%51.10%52.45%53.80%55.15%56.50% 
danych45.69%47.04%48.39%49.74%51.09%52.44%53.79%55.14%56.49%57.85% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy451.29
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin651.86
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość175650.36
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP100828.91
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2828.09
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej481.38
20Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP2838.12
Σ   3487  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach ul. Księdza Gołby 1165879779776748.07
2Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, ul. Szkolna 18194489389385445.94
3Dom Wiejski w Miejscu ul. Floriana 6249326326325653.35
4Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach ul. Wiślana 5395142542541544.69
5Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach ul. Szkolna 14213110391039101648.76
6Dom Strażaka Półwieś40718718717945.95
  Spytkowice, gm. 7584 3604 3604 3487 47.52

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca