.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / oleśnicki, pow. / Oleśnica, gm.
Oleśnica, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 11568
Powierzchnia: 243.44 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8877
Liczba wydanych kart: 3547
Liczba wyjętych kart: 3547
Liczba ważnych kart: 3547
Liczba głosów ważnych: 3469
Liczba mandatów: 14
39.96%
brak38.48%40.38%42.28%44.18%46.08%47.98%49.88%51.78%53.68%55.58% 
danych40.37%42.27%44.17%46.07%47.97%49.87%51.77%53.67%55.57%57.48% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy361.04
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin401.15
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość115533.29
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP132638.22
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego41912.08
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej1865.36
20Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP3078.85
Σ   3469  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24182480180178443.91
2Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej91935535534938.63
3Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej118451351350443.33
4Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z s. w Boguszycach203181181180639.93
5Szkoła Podstawowa we Wszechświętem106639239238436.77
6Szkoła Podstawowa w Smolnej125046746744337.36
7Świetlica wiejska w Ostrowinie42716316315738.17
8Klub Mieszkańców w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie17645454225.57
  Oleśnica, gm. 8877 3547 3547 3469 39.96

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca