.
.
 
. .
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 16:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Olsztyn, okr. 35
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 798200
Powierzchnia: 14446.2 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 574
L. obw. z których
spłynęły dane:
574
L. upr. do głos.: 626973
L. wyd. kart: 217673
34.72%
brak30.62%31.55%32.48%33.41%34.34%35.27%36.20%37.13%38.06%38.99% 
danych31.54%32.47%33.40%34.33%35.26%36.19%37.12%38.05%38.98%39.92% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
280500ełcki, pow.5252659542119732.14
280600giżycki, pow.4141457911642135.86
281800gołdapski, pow.222221933686331.29
280800kętrzyński, pow.5151545431788532.79
281000mrągowski, pow.3434400161425735.63
281100nidzicki, pow.292926819821130.62
281300olecki, pow.262626949851331.59
286201Olsztyn, m.93931350525388539.90
281400olsztyński, pow.107107901113066634.03
281600piski, pow.4343452371516833.53
281700szczycieński, pow.5656551271819733.01
281900węgorzewski, pow.202019441641032.97
  Olsztyn, okr. 35 574 574 626973 217673 34.72
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska1891891627884847029.77
2gmina miejsko wiejska2032031990126570633.02
3gmina miejska89891301214961238.13
4miasto na prawach powiatu93931350525388539.90

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca