.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce ...
Kielce, okr. 33
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1302010
Powierzchnia: 11707.9 km2
Zaludnienie: 111 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 944
L. obw. z których
spłynęły dane:
944
L. upr. do głos.: 1043578
L. wyd. kart: 495145
47.45%
brak36.82%39.40%41.98%44.56%47.14%49.72%52.30%54.88%57.46%60.04% 
danych39.39%41.97%44.55%47.13%49.71%52.29%54.87%57.45%60.03%62.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
260100buski, pow.6243428338282952759645.39
260200jędrzejowski, pow.7211630921309113011542.88
260300kazimierski, pow.2988811006110001072236.82
266101Kielce, m.16712210450510433610278262.53
260400kielecki, pow.15576469540694646768044.64
260500konecki, pow.6984632395323793139346.38
260600opatowski, pow.4584418610185841781040.59
260700ostrowiecki, pow.9652042144421354104343.66
260800pińczowski, pow.3510214965149621450542.63
260900sandomierski, pow.6656429741297092893044.68
261000skarżyski, pow.6708533887338813313150.51
261100starachowicki, pow.7763536473364483557546.98
261200staszowski, pow.5982225380253712460342.43
261300włoszczowski, pow.3783617240172201668645.57
  Kielce, okr. 33 1043578 495145 494695 482571 47.45
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto49537226924726899026401954.35
2Wieś54820622589822570521855241.21
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0008448733899338863265940.12
2od 5 001 do 10 00024000298804986999554941.17
3od 10 001 do 20 00024284210449510443510149843.03
4od 20 001 do 50 00016042379673795887776549.66
5od 50 001 do 100 00014870273769737517231849.61
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00016712210450510433610278262.53
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca