.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Szczecin / pyrzycki, pow. ...
pyrzycki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 40922
Powierzchnia: 725.71 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 28
L. obw. z których
spłynęły dane:
28
L. upr. do głos.: 32170
L. wyd. kart: 14138
43.95%
brak37.26%38.38%39.50%40.62%41.74%42.86%43.98%45.10%46.22%47.34% 
danych38.37%39.49%40.61%41.73%42.85%43.97%45.09%46.21%47.33%48.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
321201Bielice, gm.231291891887239.71
321202Kozielice, gm.208679879876438.26
321203Lipiany, gm.501120652060198841.21
321204Przelewice, gm.426415891589152237.27
321205Pyrzyce, gm.1577976417639739548.43
321206Warnice, gm.271811271127108941.46
  pyrzycki, pow. 32170 14138 14131 13630 43.95
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1454273437338712650.50
2Wieś1762867956793650438.55
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000711628432843272539.95
2od 5 001 do 10 000927536543649351039.40
3od 10 001 do 20 0001577976417639739548.43
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca