.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Szczecin / myśliborski, pow. ...
myśliborski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 68148
Powierzchnia: 1181.95 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 48
L. obw. z których
spłynęły dane:
48
L. upr. do głos.: 53691
L. wyd. kart: 24449
45.54%
brak39.64%40.40%41.16%41.92%42.68%43.44%44.20%44.96%45.72%46.48% 
danych40.39%41.15%41.91%42.67%43.43%44.19%44.95%45.71%46.47%47.24% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
321001Barlinek, gm.1560073377304716747.03
321002Boleszkowice, gm.223890190186440.26
321003Dębno, gm.1650977897782762647.18
321004Myślibórz, gm.1678974097381719344.13
321005Nowogródek Pomorski, gm.25551013101397039.65
  myśliborski, pow. 53691 24449 24381 23820 45.54
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3299716673166241630750.53
2Wieś2069477767757751337.58
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000479319141914183439.93
2od 5 001 do 10 00000000.00 
3od 10 001 do 20 0001560073377304716747.03
4od 20 001 do 50 0003329815198151631481945.64
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca