.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / czarnkowsko-trzcianecki, pow. / Wieleń, gm.
Wieleń, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 12825
Powierzchnia: 428.32 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 9988
L. wyd. kart: 4632
46.38%
brak45.19%46.61%48.03%49.45%50.87%52.29%53.71%55.13%56.55%57.97% 
danych46.60%48.02%49.44%50.86%52.28%53.70%55.12%56.54%57.96%59.39% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa , ul.Nowe Miasto 18, Wieleń178584784779847.45
2Dom Pomocy Społecznej, Wieleń ul. Staszica 229819819819466.44
3Ośrodek Kultury "Strzelnica", ul. Dworcowa 1, Wieleń191210901090107357.01
4Gimnazjum, ul. Jana Pawła II 3, Wieleń134656656653542.05
5Gimnazjum, Rosko, ul. Powstańców Wlkp. 1596945845842847.27
6Szkoła Podstawowa, Dzierżązno Wielkie 2195231231228532.77
7Przedszkole, Folsztyn 1279330530129238.46
8Szkoła Podstawowa, Gulcz, ul. Czarnkowska 1052823823722145.08
9Szkoła Podstawowa, Miały, ul. Powstańców Wlkp.1398443043040943.70
10Przedszkole, Wrzeszczyna, ul. 4 Lutego 1342118818817844.66
  Wieleń, gm. 9988 4632 4627 4413 46.38

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca