.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rybnik / mikołowski, pow. / Orzesze, m.
Orzesze, m.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 18759
Powierzchnia: 82.89 km2
Zaludnienie: 226 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 13
L. obw. z których
spłynęły dane:
13
L. upr. do głos.: 15034
L. wyd. kart: 8386
55.78%
brak55.78%56.32%56.86%57.40%57.94%58.48%59.02%59.56%60.10%60.64% 
danych56.31%56.85%57.39%57.93%58.47%59.01%59.55%60.09%60.63%61.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miejski Ośrodek Kultury ul. Rynek, Orzesze185810591059104357.00
2Zespół Szkół ul. K. Miarki, Orzesze101958758757557.61
3Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Bukowina, Orzesze127874374373458.14
4Przedszkole Nr 2 ul. Miła, Orzesze128468768766653.50
5Gimnazjum Nr 2 ul. Szkolna, Orzesze - Zawada138271571569351.74
6Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Fr. Stuska, Orzesze - Jaśkowice199610371037102651.95
7Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. 1000-lecia, Orzesze - Zawiść147787387285959.11
8Gimnazjum Nr 3 ul. Uczniowska, Orzesze - Gardawice146387587585759.81
9Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Norwida, Orzesze - Woszczyce109457057055852.10
10Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Bolesława Chrobrego, Orzesze - Mościska60334334333756.88
11Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Kobiórska, Orzesze - Zgoń75145945844261.12
12Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żorska, Orzesze - Zazdrość77541541540053.55
13Szpital Chorób Płuc ul. Gliwicka, Orzesze5423232242.59
  Orzesze, m. 15034 8386 8384 8212 55.78

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca