.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / bielski, pow. / Porąbka, gm.
Porąbka, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 14901
Powierzchnia: 64.59 km2
Zaludnienie: 230 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 11703
L. wyd. kart: 6737
57.57%
brak57.56%58.08%58.60%59.12%59.64%60.16%60.68%61.20%61.72%62.24% 
danych58.07%58.59%59.11%59.63%60.15%60.67%61.19%61.71%62.23%62.76% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Bujakowie ul.Szkolna 13171793393390854.34
2Szkoła Podstawowa w Czańcu ul. Kardynała Karola Wojtyły 32197911031103107655.74
3Szkoła Podstawowa w Czańcu ul. Kardynała Karola Wojtyły 32232414461446142962.22
4Zespół Szkół w Kobiernicach ul. Szkolna 1119866966965455.84
5Zespół Szkół w Kobiernicach ul.Szkolna 1145480179876055.09
6Szkoła Podstawowa w Porąbce ul.Krakowska 4151294194090862.24
7Wiejski Dom Kultury w Porąbce ul.Rynek 22 - sala sesyjna151984484481555.56
  Porąbka, gm. 11703 6737 6733 6550 57.57

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca