.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / bielski, pow. / Bestwina, gm.
Bestwina, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 10477
Powierzchnia: 37.55 km2
Zaludnienie: 279 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 8244
L. wyd. kart: 5141
62.36%
brak57.56%58.08%58.60%59.12%59.64%60.16%60.68%61.20%61.72%62.24% 
danych58.07%58.59%59.11%59.63%60.15%60.67%61.19%61.71%62.23%62.76% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Strażaka w Bestwinie178911201120109862.60
2Szkoła Podstawowa w Bestwinie164711111107108767.46
3Szkoła Podstawowa w Bestwince122175075073361.43
4Szkoła Podstawowa w Janowicach126083283278866.03
5Szkoła Podstawowa w Kaniowie232713281326126357.07
  Bestwina, gm. 8244 5141 5135 4969 62.36

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca