.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów ...
Rzeszów, okr. 23
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1227916
Powierzchnia: 8014.56 km2
Zaludnienie: 153 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 923
L. obw. z których
spłynęły dane:
923
L. upr. do głos.: 956730
L. wyd. kart: 502036
52.47%
brak43.58%45.65%47.72%49.79%51.86%53.93%56.00%58.07%60.14%62.21% 
danych45.64%47.71%49.78%51.85%53.92%55.99%58.06%60.13%62.20%64.28% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
180300dębicki, pow.10393553590535485232051.56
180600kolbuszowski, pow.4764022721227152213347.69
180800leżajski, pow.5424526963269512640049.71
181000łańcucki, pow.6024032783327513210454.42
181100mielecki, pow.10502354038540135289451.45
181200niżański, pow.5274822989229862230243.58
181500ropczycko-sędziszowski, pow.5499228365283582769551.58
181600rzeszowski, pow.12978970845707976917354.58
186301Rzeszów, m.12953083195831178214664.23
181800stalowowolski, pow.8757142156421154137348.14
181900strzyżowski, pow.4826622596225772200346.82
186401Tarnobrzeg, m.3937421281212522092154.05
182000tarnobrzeski, pow.4337720514205101989947.29
  Rzeszów, okr. 23 956730 502036 501690 491363 52.47
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto42846824459024440624077357.08
2Wieś52826225744625728425059048.73
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000561024882487241044.35
2od 5 001 do 10 00019358490079900138743246.53
3od 10 001 do 20 00028747914518514509014157550.50
4od 20 001 do 50 00023671312506712499712252052.83
5od 50 001 do 100 00010381456022559865528053.96
6od 100 001 do 200 00012953083195831178214664.23
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca