.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / malborski, pow. / Stare Pole, gm.
Stare Pole, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4692
Powierzchnia: 79.72 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 3593
L. wyd. kart: 1679
46.73%
brak40.29%41.75%43.21%44.67%46.13%47.59%49.05%50.51%51.97%53.43% 
danych41.74%43.20%44.66%46.12%47.58%49.04%50.50%51.96%53.42%54.89% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21230712041203118552.19
2Świetlica Wiejska w Królewie128647547546236.94
  Stare Pole, gm. 3593 1679 1678 1647 46.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca