.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / hajnowski, pow. / Narewka, gm.
Narewka, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4235
Powierzchnia: 339.48 km2
Zaludnienie: 12 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3548
L. wyd. kart: 1349
38.02%
brak37.88%39.18%40.48%41.78%43.08%44.38%45.68%46.98%48.28%49.58% 
danych39.17%40.47%41.77%43.07%44.37%45.67%46.97%48.27%49.57%50.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Narewce ul. Nowa 3 A194182878878842.66
2Świetlica wiejska w Siemianówce64420020019031.06
3Świetlica Wiejska w Lewkowie Starym96332132030733.33
  Narewka, gm. 3548 1349 1308 1285 38.02

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca