.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / hajnowski, pow. / Kleszczele, gm.
Kleszczele, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 3005
Powierzchnia: 142.62 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2528
L. wyd. kart: 1040
41.14%
brak37.88%39.18%40.48%41.78%43.08%44.38%45.68%46.98%48.28%49.58% 
danych39.17%40.47%41.77%43.07%44.37%45.67%46.97%48.27%49.57%50.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Kleszczelach ul. Plac Parkowy 4143863463460544.09
2Świetlica Wiejska w Policznej22070706331.82
3Świetlica Wiejska w Daszach43315915914636.72
4Świetlica Wiejska w Sakach43717717717340.50
  Kleszczele, gm. 2528 1040 1040 987 41.14

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca