.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / hajnowski, pow. / Białowieża, gm.
Białowieża, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 2399
Powierzchnia: 203.2 km2
Zaludnienie: 11 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 2084
L. wyd. kart: 978
46.93%
brak37.88%39.18%40.48%41.78%43.08%44.38%45.68%46.98%48.28%49.58% 
danych39.17%40.47%41.77%43.07%44.37%45.67%46.97%48.27%49.57%50.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży, ul. Sportowa 1174085685683649.20
2Klub Kultury w Budach, Budy 36a2861021029535.66
3Dom Pomocy Społecznej "Rokitnik" w Białowieży ul. Centura 25820201934.48
  Białowieża, gm. 2084 978 978 950 46.93

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca