.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / strzelecki, pow. / Leśnica, gm.
Leśnica, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 8347
Powierzchnia: 94.63 km2
Zaludnienie: 88 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 6716
L. wyd. kart: 2535
37.75%
brak33.15%34.10%35.05%36.00%36.95%37.90%38.85%39.80%40.75%41.70% 
danych34.09%35.04%35.99%36.94%37.89%38.84%39.79%40.74%41.69%42.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Miejski w Leśnicy ul. 1 Maja 9140558858857441.85
2Szkoła Podstawowa w Leśnicy ul. Zdzieszowicka 2397441541539642.61
3Remiza OSP w Wysokiej ul. Strzelecka 6772332532531744.95
4Publiczne Przedszkole w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Dolnej ul. Wiejska 3040514714714336.30
5Klub Wiejski w Kadłubcu ul. Wiejska 933321041049931.33
6Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim ul. Dworcowa 4145845445443331.14
7Szkoła Podstawowa w Raszowej ul. Góry Świętej Anny 91135845845844933.73
8Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich - Filia w Leśnicy ul. Szpitalna 206144444372.13
  Leśnica, gm. 6716 2535 2535 2454 37.75

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca