.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / opolski, pow. / Ozimek, gm.
Ozimek, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 20487
Powierzchnia: 126.5 km2
Zaludnienie: 161 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 16
L. obw. z których
spłynęły dane:
16
L. upr. do głos.: 17140
L. wyd. kart: 6568
38.32%
brak33.72%35.11%36.50%37.89%39.28%40.67%42.06%43.45%44.84%46.23% 
danych35.10%36.49%37.88%39.27%40.66%42.05%43.44%44.83%46.22%47.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Kultury w Ozimku110856256254850.72
2Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku, ul. XX Lecia122050950949641.72
3Zespół Szkół w Ozimku, ul. Częstochowska152667067065843.91
4Gimnazjum Nr 1 w Ozimku, ul. Korczaka210012851285125661.19
5Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozimku70620520520329.04
6Szkoła Podstawowa w Antoniowie101930330329729.74
7Świetlica wiejska w Biestrzynniku61212612611820.59
8Szkoła Podstawowa w Dylakach106923523522021.98
9Szkoła Podstawowa w Grodźcu147169769768947.38
10Szkoła Podstawowa w Krasiejowie174448048047227.52
11Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Schodni72422522521431.08
12Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku136345445443933.31
13Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Pustkowiu38410710710327.86
14Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku, ul. O. Dłuskiego136552852848938.68
15Świetlica wiejska w Krzyżowej Dolinie64715515514923.96
16Budynek szpitala EUROMEDICARE Św.Rocha w Ozimku ul. Częstochowska 318227272732.93
  Ozimek, gm. 17140 6568 6568 6378 38.32

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca