.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / opolski, pow. / Dąbrowa, gm.
Dąbrowa, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 9435
Powierzchnia: 130.84 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 7505
L. wyd. kart: 3334
44.42%
brak33.72%35.11%36.50%37.89%39.28%40.67%42.06%43.45%44.84%46.23% 
danych35.10%36.49%37.88%39.27%40.66%42.05%43.44%44.83%46.22%47.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 1994047447345650.43
2Szkoła Podstawowa w Chróścinie ul. Niemodlińska 8d173369169166939.87
3Szkoła Podstawowa w Naroku ul. Szkolna 1991831431428934.20
4Szkoła Podstawowa w Sławicach ul. Opolska 34122352252250542.68
5Świetlica wiejska w Ciepielowicach ul. Długa 18a93845845845048.83
6Świetlica wiejska w Prądach ul. Niemodlińska 2134015315314945.00
7Świetlica wiejska w Mechnicach ul. Niemodlińska 6189438938937843.51
8Świetlica wiejska w Karczowie ul. Szkolna 251933333332564.16
  Dąbrowa, gm. 7505 3334 3333 3221 44.42

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca