.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / głubczycki, pow. / Branice, gm.
Branice, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7437
Powierzchnia: 121.87 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 6074
L. wyd. kart: 2357
38.80%
brak34.94%36.02%37.10%38.18%39.26%40.34%41.42%42.50%43.58%44.66% 
danych36.01%37.09%38.17%39.25%40.33%41.41%42.49%43.57%44.65%45.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Branicach190381481480542.77
2Świetlica Wiejska w Wysokiej65326226225540.12
3Szkoła Podstawowa we Włodzieninie135542642641331.44
4Szkoła Podstawowa w Uciechowicach73426826825836.51
5Wiejski Dom Kultury w Bliszczycach47318418417738.90
6Świetlica Wiejska w Lewicach51820320319239.19
7Sala gimnastyczna Sam. Wojew. Szpitala w Branicach ul. Szpitalna 1823160605925.97
8Stołówka DPS w Dzbańcach Osiedle9961614961.62
9Świetlica DPS w Boboluszkach 715034342868.00
10ROPS w Branicach pokój nr 1125845454477.59
  Branice, gm. 6074 2357 2357 2280 38.80

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca