.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / warszawski zachodni, pow. ...
warszawski zachodni, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 96168
Powierzchnia: 532.99 km2
Zaludnienie: 180 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 55
L. obw. z których
spłynęły dane:
55
L. upr. do głos.: 77885
L. wyd. kart: 48804
62.66%
brak49.74%51.98%54.22%56.46%58.70%60.94%63.18%65.42%67.66%69.90% 
danych51.97%54.21%56.45%58.69%60.93%63.17%65.41%67.65%69.89%72.14% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
143201Błonie, gm.1606391269119888456.81
143202Izabelin, gm.734051775174509170.53
143203Kampinos, gm.310615451545151149.74
143204Leszno, gm.702837693768362353.63
143205Łomianki, gm.1658311955119261184272.09
143206Ożarów Mazowiecki, gm.1603496579643948160.23
143207Stare Babice, gm.1173175757572745364.57
  warszawski zachodni, pow. 77885 48804 48747 47885 62.66
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3170720852208342052665.76
2Wieś4617827952279132735960.53
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000310615451545151149.74
2od 5 001 do 10 0001436889468942871462.26
3od 10 001 do 20 0004382826358263342581860.14
4od 20 001 do 50 0001658311955119261184272.09
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca