.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / przysuski, pow. / Wieniawa, gm.
Wieniawa, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 5686
Powierzchnia: 104.03 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4362
L. wyd. kart: 2082
47.73%
brak41.65%42.90%44.15%45.40%46.65%47.90%49.15%50.40%51.65%52.90% 
danych42.89%44.14%45.39%46.64%47.89%49.14%50.39%51.64%52.89%54.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Wieniawie175394194191153.68
2Budynek po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzynnie160878378375448.69
3Budynek po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Brudnowie59722422421537.52
4Publiczna Szkoła Podstawowa w Pogroszynie40413413412633.17
  Wieniawa, gm. 4362 2082 2082 2006 47.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca