.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / przysuski, pow. / Rusinów, gm.
Rusinów, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4671
Powierzchnia: 82.93 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3553
L. wyd. kart: 1922
54.10%
brak41.65%42.90%44.15%45.40%46.65%47.90%49.15%50.40%51.65%52.90% 
danych42.89%44.14%45.39%46.64%47.89%49.14%50.39%51.64%52.89%54.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Budynek Zespołu Oświatowego w Rusinowie175790190185851.28
2Budynek Zespołu Oświatowego w Nieznamierowicach92254154151758.68
3Budynek byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Brogowej34016416415448.24
4Budynek byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Małych53431631630959.18
  Rusinów, gm. 3553 1922 1922 1838 54.10

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca