.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / przysuski, pow. / Przysucha, gm.
Przysucha, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 13086
Powierzchnia: 181.31 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 10441
L. wyd. kart: 5257
50.35%
brak41.65%42.90%44.15%45.40%46.65%47.90%49.15%50.40%51.65%52.90% 
danych42.89%44.14%45.39%46.64%47.89%49.14%50.39%51.64%52.89%54.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Kultury w Przysusze ul. Radomska 9217712151215119155.81
2Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysusze Osiedle Południe ul. Skowyry195310421042100753.35
3Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysusze ul. Krakowska230212101210118552.56
4Szkoła Podstawowa w Ruskim Brodzie44118518518241.95
5Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku168069269268341.19
6Biblioteka w Smogorzowie72442742741058.98
7Świetlica w Janikowie82337637636845.69
8Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Dębinach3411101109932.26
  Przysucha, gm. 10441 5257 5257 5125 50.35

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca