.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / przysuski, pow. / Odrzywół, gm.
Odrzywół, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4295
Powierzchnia: 98.22 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3371
L. wyd. kart: 1768
52.45%
brak41.65%42.90%44.15%45.40%46.65%47.90%49.15%50.40%51.65%52.90% 
danych42.89%44.14%45.39%46.64%47.89%49.14%50.39%51.64%52.89%54.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole ul. Warszawska 5188153753752560.95
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolonii Ossie, Kolonia Ossa 4066230230228845.62
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach, Myślakowice 143721421420848.97
4Publiczne Gimnazium w Odrzywole - Hala Sportowa w Odrzywole ul. Warszawska 51139171571370551.40
  Odrzywół, gm. 3371 1768 1766 1726 52.45

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca