.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / przysuski, pow. / Klwów, gm.
Klwów, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 3703
Powierzchnia: 87.07 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2916
L. wyd. kart: 1546
53.02%
brak41.65%42.90%44.15%45.40%46.65%47.90%49.15%50.40%51.65%52.90% 
danych42.89%44.14%45.39%46.64%47.89%49.14%50.39%51.64%52.89%54.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwowie105459059057755.98
2Remiza OSP w Sulgostowie47324524523851.80
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Przystałowicach Dużych43720919919947.83
4Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie95250250248652.73
  Klwów, gm. 2916 1546 1536 1500 53.02

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca