.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / grójecki, pow. / Jasieniec, gm.
Jasieniec, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 5405
Powierzchnia: 107.83 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4242
L. wyd. kart: 2024
47.71%
brak47.03%47.82%48.61%49.40%50.19%50.98%51.77%52.56%53.35%54.14% 
danych47.81%48.60%49.39%50.18%50.97%51.76%52.55%53.34%54.13%54.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu195892492490147.19
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej78640040039250.89
3Publiczna Szkoła Podstawowa we Franciszkowie62630930929749.36
4Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Boglewskiej87239139138144.84
  Jasieniec, gm. 4242 2024 2024 1971 47.71

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca