.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / białobrzeski, pow. ...
białobrzeski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 34268
Powierzchnia: 639.28 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 22
L. obw. z których
spłynęły dane:
22
L. upr. do głos.: 26285
L. wyd. kart: 12090
46.00%
brak37.39%38.73%40.07%41.41%42.75%44.09%45.43%46.77%48.11%49.45% 
danych38.72%40.06%41.40%42.74%44.08%45.42%46.76%48.10%49.44%50.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
140101Białobrzegi, gm.825041844183411850.72
140102Promna, gm.458421052105206045.92
140103Radzanów, gm.297814311430139448.05
140104Stara Błotnica, gm.385417161716163344.53
140105Stromiec, gm.431116121612155537.39
140106Wyśmierzyce, gm.230810421042100445.15
  białobrzeski, pow. 26285 12090 12088 11764 46.00
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto707336843683362852.09
2Wieś1921284068405813643.75
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000528624732472239846.78
2od 5 001 do 10 0001274954335433524842.62
3od 10 001 do 20 000825041844183411850.72
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca