.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Zielona Góra / strzelecko-drezdenecki, pow. / Zwierzyn, gm.
Zwierzyn, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4382
Powierzchnia: 100.98 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3337
L. wyd. kart: 1432
42.91%
brak39.76%40.47%41.18%41.89%42.60%43.31%44.02%44.73%45.44%46.15% 
danych40.46%41.17%41.88%42.59%43.30%44.01%44.72%45.43%46.14%46.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala Wiejska w Gościmcu73126326325335.98
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Górkach Noteckich, ul.Cmentarna 5101141941940041.44
3Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzynie, ul.Wojska Polskiego 6130462162160147.62
4Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Górecku, Górecko 2429112912912044.33
  Zwierzyn, gm. 3337 1432 1432 1374 42.91

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca