.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / puławski, pow. / Kurów, gm.
Kurów, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7995
Powierzchnia: 101.3 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 6344
L. wyd. kart: 2927
46.14%
brak44.18%45.67%47.16%48.65%50.14%51.63%53.12%54.61%56.10%57.59% 
danych45.66%47.15%48.64%50.13%51.62%53.11%54.60%56.09%57.58%59.08% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie220912631263123257.18
2Szkoła Podstawowa w Kurowie151860560559639.86
3Szkoła Podstawowa w Kłodzie60929729729248.77
4Szkoła Podstawowa w Klementowicach131853053052640.21
5Szkoła Podstawowa w Dębie69023223222833.62
  Kurów, gm. 6344 2927 2927 2874 46.14

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca