.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / puławski, pow. / Baranów, gm.
Baranów, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4296
Powierzchnia: 85.03 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3420
L. wyd. kart: 1564
45.73%
brak44.18%45.67%47.16%48.65%50.14%51.63%53.12%54.61%56.10%57.59% 
danych45.66%47.15%48.64%50.13%51.62%53.11%54.60%56.09%57.58%59.08% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Lokal w budynku Urzędu Gminy w Baranowie175285285182148.63
2Lokal w budynku Szkoły Podstawowej w Gródku65025925924939.85
3Lokal w budynku Szkoły Podstawowej w Śniadówce47721421420844.86
4Lokal w budynku Świetlicy w Koźle54123923922944.18
  Baranów, gm. 3420 1564 1563 1507 45.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca