.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / łęczyński, pow. ...
łęczyński, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 57265
Powierzchnia: 633.75 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 47
L. obw. z których
spłynęły dane:
47
L. upr. do głos.: 44301
L. wyd. kart: 20504
46.28%
brak38.05%39.49%40.93%42.37%43.81%45.25%46.69%48.13%49.57%51.01% 
danych39.48%40.92%42.36%43.80%45.24%46.68%48.12%49.56%51.00%52.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
061001Cyców, gm.584123932392231540.97
061002Ludwin, gm.379214431443140238.05
061003Łęczna, gm.192971011410083992152.41
061004Milejów, gm.727328042804271738.55
061005Puchaczów, gm.400020052005191150.13
061006Spiczyn, gm.409817451745170442.58
  łęczyński, pow. 44301 20504 20472 19970 46.28
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1650689288897877554.09
2Wieś2779511576115751119541.65
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000400020052005191150.13
2od 5 001 do 10 0002100483858384813839.92
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 000192971011410083992152.41
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca