.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / lubelski, pow. / Zakrzew, gm.
Zakrzew, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 3352
Powierzchnia: 75.38 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2706
L. wyd. kart: 1213
44.83%
brak37.30%39.17%41.04%42.91%44.78%46.65%48.52%50.39%52.26%54.13% 
danych39.16%41.03%42.90%44.77%46.64%48.51%50.38%52.25%54.12%56.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dębinie78533533532642.68
2Szkoła Podstawowa w Ponikwach34114114113641.35
3Gimnazjum w Tarnawce Pierwszej50222622621645.02
4Urząd Gminy w Zakrzewie sala konferencyjna107851151149047.40
  Zakrzew, gm. 2706 1213 1213 1168 44.83

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca