.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / lubelski, pow. / Niemce, gm.
Niemce, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 16378
Powierzchnia: 141.16 km2
Zaludnienie: 116 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 12551
L. wyd. kart: 6328
50.42%
brak37.30%39.17%41.04%42.91%44.78%46.65%48.52%50.39%52.26%54.13% 
danych39.16%41.03%42.90%44.77%46.64%48.51%50.38%52.25%54.12%56.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Lokal Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie216710231023100647.21
2lokal Szkoły Podstawowej w Dysie ,Dys 89156490490289657.80
3Lokal Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich114369069068660.37
4Lokal G O K w Niemcach133865065064448.58
5Lokal Remizy OSP w Nasutowie96246246245248.02
6Lokal Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej89134534533238.72
7Lokal Szkoły Podstawowej w Krasieninie- Kolonii163076276274546.75
8Lokal Szkoły Podstawowej w Niemcach174589889788651.46
9Lokal Urzędu Gminy w Niemcach111159459358253.47
  Niemce, gm. 12551 6328 6324 6229 50.42

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca