.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / lubelski, pow. / Borzechów, gm.
Borzechów, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 3923
Powierzchnia: 67.37 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 3072
L. wyd. kart: 1531
49.84%
brak37.30%39.17%41.04%42.91%44.78%46.65%48.52%50.39%52.26%54.13% 
danych39.16%41.03%42.90%44.77%46.64%48.51%50.38%52.25%54.12%56.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Borzechowie89050750749056.97
2Szkoła Podstawowa w Kłodnicy86543443442350.17
3Remiza OSP w Łopienniku53422622621242.32
4Szkoła Podstawowa w Kępie43017717717341.16
5Remiza OSP w Łączkach2161041049748.15
6Remiza OSP w Ryczydole13783837860.58
  Borzechów, gm. 3072 1531 1531 1473 49.84

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca