.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / lubartowski, pow. / Ostrów Lubelski, gm.
Ostrów Lubelski, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 5597
Powierzchnia: 121.7 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4380
L. wyd. kart: 2088
47.67%
brak36.45%38.57%40.69%42.81%44.93%47.05%49.17%51.29%53.41%55.53% 
danych38.56%40.68%42.80%44.92%47.04%49.16%51.28%53.40%55.52%57.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Ostrów Lubelski lokal Szkoły Podstawowej207911641164113555.99
2Kaznów lokal Szkoły Podstawowej43920420420146.47
3Rozkopaczew lokal Szkoły Podstawowej114344844743539.20
4Kolechowice lokal Szkoły Podstawowej71927227126037.83
  Ostrów Lubelski, gm. 4380 2088 2086 2031 47.67

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca