.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg / braniewski, pow. ...
braniewski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 44954
Powierzchnia: 1204.54 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 35054
Liczba wydanych kart: 15267
Liczba wyjętych kart: 15265
Liczba ważnych kart: 15252
Liczba głosów ważnych: 14914
Liczba mandatów: 2
43.55%
brak33.77%35.57%37.37%39.17%40.97%42.77%44.57%46.37%48.17%49.97% 
danych35.56%37.36%39.16%40.96%42.76%44.56%46.36%48.16%49.96%51.77% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ALEKSIEJCZUK Bogdan305320.47
2BRODOWSKI Jerzy305420.48
3GORCZYCA Stanisław Andrzej550836.93
4GRAJOSZEK Zbigniew Mariusz10817.25
5HARHAJ Jan406327.24
6JEDLIŃSKI Ryszard Ksawery238816.01
7SADOWSKI Sławomir390026.15
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280202Braniewo, gm.482916311629159233.78
280201Braniewo, m.1433474127399726551.71
280203Frombork, gm.317614991499146747.20
280204Lelkowo, gm.254010871087102642.80
280205Pieniężno, gm.562020332033198936.17
280206Płoskinia, gm.205172872871435.49
280207Wilczęta, gm.250487787786135.02
  braniewski, pow. 35054 15267 15252 14914 43.55

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca