.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / m. Gdańsk - statki
m. Gdańsk - statki
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 0
Powierzchnia: 0 km2
Zaludnienie: 0 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 160
Liczba wydanych kart: 160
Liczba wyjętych kart: 160
Liczba ważnych kart: 160
Liczba głosów ważnych: 151
Liczba mandatów: 3
100.00%
brak42.10%47.89%53.68%59.47%65.26%71.05%76.84%82.63%88.42%94.21% 
danych47.88%53.67%59.46%65.25%71.04%76.83%82.62%88.41%94.20%100.00% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BORUSEWICZ Bogdan Michał9864.90
2GRABSKI Stefan Jan4026.49
3GRZYB Andrzej Stefan6945.70
4KUBACH Michał117.28
5KURSKA Anna Maria3019.87
6POSADZKI Tomasz117.28
7PRZYBYLSKI Wojciech Wiesław1610.60
8RACHOŃ Janusz Włodzimierz7952.32
9ŚNIEG Andrzej Stanisław63.97
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1000PETROBALTIC71717167100.00
1001BALTIC BETA68686865100.00
1002OCEANIA21212119100.00
  m. Gdańsk - statki 160 160 160 151 100.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca