.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdynia / chojnicki, pow. / Konarzyny, gm.
Konarzyny, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 2271
Powierzchnia: 104.27 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1644
Liczba wydanych kart: 787
Liczba wyjętych kart: 787
Liczba ważnych kart: 787
Liczba głosów ważnych: 767
Liczba mandatów: 3
47.87%
brak46.71%47.75%48.79%49.83%50.87%51.91%52.95%53.99%55.03%56.07% 
danych47.74%48.78%49.82%50.86%51.90%52.94%53.98%55.02%56.06%57.11% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK Dorota Irvina23430.51
2BIAŁOUS Andrzej Stefan8711.34
3CZAJA Gerard18223.73
4DOBROWOLSKA Marzena21027.38
5JANK Stanisław29338.20
6KLEINA Kazimierz Mariusz22529.34
7POBŁOCKI Stanisław Juliusz435.61
8SZYMAŃSKI Antoni21728.29
9WITTBRODT Edmund Kazimierz20126.21
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach ul. Szkolna 12164478778776747.87
  Konarzyny, gm. 1644 787 787 767 47.87

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca