.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów ...
Rzeszów, okr. 22
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1227916
Powierzchnia: 8014.56 km2
Zaludnienie: 153 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 956730
Liczba wydanych kart: 502018
Liczba wyjętych kart: 501801
Liczba ważnych kart: 501636
Liczba głosów ważnych: 493160
Liczba mandatów: 3
52.47%
brak43.58%45.65%47.72%49.79%51.86%53.93%56.00%58.07%60.14%62.21% 
danych45.64%47.71%49.78%51.85%53.92%55.99%58.06%60.13%62.20%64.28% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHYŃSKI Witold11970524.27
2DEC Andrzej Julian12014524.36
3JAWORSKI Kazimierz18837538.20
4LATO Grzegorz Bolesław10976322.26
5MAZIARZ Mieczysław Stanisław461499.36
6ORTYL Władysław Zenon18721037.96
7PUPA Zdzisław Stanisław14540529.48
8RYLSKI Andrzej Adam224224.55
9WIŚNIEWSKI Jerzy Jan9208218.67
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
180300dębicki, pow.10393553587535205248051.56
180600kolbuszowski, pow.4764022721227162235647.69
180800leżajski, pow.5424526963269532632449.71
181000łańcucki, pow.6024032783327373210554.42
181100mielecki, pow.10502354038540195321151.45
181200niżański, pow.5274822989229862255443.58
181500ropczycko-sędziszowski, pow.5499228365283552775851.58
181600rzeszowski, pow.12978970845707986970454.58
186301Rzeszów, m.12953083183830598218664.22
181800stalowowolski, pow.8757142156421464135748.14
181900strzyżowski, pow.4826622596225852217246.82
186401Tarnobrzeg, m.3937421279212532093854.04
182000tarnobrzeski, pow.4337720513205092001547.29
  Rzeszów, okr. 22 956730 502018 501636 493160 52.47

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca