.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / kutnowski, pow. ...
kutnowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 105037
Powierzchnia: 886.29 km2
Zaludnienie: 118 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 85763
Liczba wydanych kart: 39881
Liczba wyjętych kart: 39853
Liczba ważnych kart: 39787
Liczba głosów ważnych: 38941
Liczba mandatów: 3
46.50%
brak35.03%36.87%38.71%40.55%42.39%44.23%46.07%47.91%49.75%51.59% 
danych36.86%38.70%40.54%42.38%44.22%46.06%47.90%49.74%51.58%53.43% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BŁASZCZYK Przemysław Jacek1207931.02
2FRASZKA Tomasz648916.66
3GRZESIAK Daniel Piotr912923.44
4MATUSZ Bronisław522013.40
5MIAZEK Ryszard478912.30
6MICHAŁKIEWICZ Andrzej659916.95
7OWCZAREK Andrzej906423.28
8PIERUŃ Michał Adam36219.30
9PŁUCINIK Roman428211.00
10PRZYBYŁEK Jacek Bogdan8522.19
11RYBKA Czesław832321.37
12TRZCIŃSKI Marek869122.32
13WOJTERA Zbigniew30447.82
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
100202Bedlno, gm.500121132111206642.25
100203Dąbrowice, gm.164659259257235.97
100204Krośniewice, gm.742427972794274037.68
100205Krzyżanów, gm.359514261425137739.67
100206Kutno, gm.669828482848278542.52
100201Kutno, m.3971421188211002069053.35
100207Łanięta, gm.202170870869635.03
100208Nowe Ostrowy, gm.312811631162113637.18
100209Oporów, gm.223594994991642.46
100210Strzelce, gm.331613581358133740.95
100211Żychlin, gm.1098547394740462643.14
  kutnowski, pow. 85763 39881 39787 38941 46.50

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca